Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
71/2020/QH14 16/11/2020 Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
68/2020/QH14 13/11/2020 Quốc Hội Luật cư trú
69/2020/QH14 13/11/2020 Quốc Hội Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
72/2020/QH14 17/11/2020 Quốc Hội Luật bảo vệ môi trường
67/2020/QH14 13/11/2020 Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
14/2020/TT-BYT 10/07/2020 Bộ Y tế Qui định một số nội dung trong đấu thầu TTBYT tại các cơ sở y tế công lập
5631/2020/QĐ-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”
28/2020/TT-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã
32/2020/TT-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
27/2020/TT-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
17/2020/TT-BYT 12/11/2020 Bộ Y tế Quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
131/2020/NĐ-CP 02/11/2020 Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
108/NQ-CP 17/07/2020 Chính phủ Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
22/CT-BYT 01/10/2020 Bộ Y tế Chỉ thị V/v chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập
20/CT-BYT 01/10/2020 Bộ Y tế Chỉ thị V/v tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế
88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
15/2020/TT-BYT 10/08/2020 Bộ Y tế Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
14/2020/TT-BYT 10/07/2020 Bộ Y tế Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư
03/2020/TT-BYT 22/01/2020 Bộ Y tế Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 4/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc