V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
49/CCDS 23/05/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v xin ý kiến đóng góp Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2730/SYT-TCHC 08/11/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)
2630/SYT-KHTC 28/10/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v hỗ trợ đăng tin xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025
Mẫu 06/10/2021 Mẫu TỜ CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI TỈNH HẬU GIANG (Đối với diện đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021)
519/SYT-KHTC 22/03/2021 Sở Y tế V/v xin hỗ trợ đăng tin xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
422/SYT-TCHC 08/03/2021 Sở Y tế V/v đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
246/SYT-TCHC 06/02/2021 Sở Y tế V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 29/12/2020 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2021
Ứng dụng 20/11/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tải về, giải nén, cài đặt và sử dụng Phần mềm tài chính Công đoàn cơ sở để quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.
Dự thảo 21/10/2020 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Hậu Giang.
Mẫu 01/01/0001 Đề cương báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 03/09/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy trình phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV
Dự thảo 06/01/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 của Ngành Y tế.
Dự thảo 24/12/2019 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2020
Dự thảo 06/09/2019 Sở Y tế Dự thảo Ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về:cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 14/10/2019 Sở Y tế V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô tại cơ quan Sở Y tế
Dự thảo 14/10/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
1875/SYT-KHTC 16/08/2019 Phòng KHTC Sở Y tế V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cơ chế vay và trả nợ vay Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 19/07/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Dự thảo 16/04/2019 Sở Y tế Dự thảo BÁO CÁO Sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của ngành Y tế, năm 2016-2018