Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
03/HD-SYT 27/07/2022 SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG V/v Hướng dẫn Quy trình thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế trong ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
28/2022/QĐ-UBND 22/07/2022 UBND TỈNH HẬU GIANG V/v Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
15/TB-TT 15/07/2022 HĐND TỈNH HẬU GIANG V/v Kết quả Kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
309/MT-LĐ 01/07/2022 Cục Quản lý môi trường y tế V/v cập nhật và công bố các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động
11/QĐ-BYT 04/01/2022 Bộ Y tế V/v Ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học.
5619/QĐ-BYT 07/12/2021 Bộ Y tế V/v Ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng"
2896/SYT-TTra 22/11/2021 Sở Y tế V/v tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
5155/QĐ-BYT 08/11/2021 Bộ Y tế V/v ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
2508/QĐ-SYT 05/11/2021 Sở Y tế V/v điều chỉnh chỉ tiêu công tác An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2021
2599/SYT-NVY 26/10/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v điều chỉnh Công văn số 2548/SYT-NVY của Sở Y tế
4377/QĐ-BYT 11/09/2021 Bộ Y tế V/v Ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động
4042/QĐ-BYT 21/08/2021 Bộ Y tế V/v Ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19
4111/QĐ-BYT 26/08/2021 Bộ Y tế V/v ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
1992/SYT-NVY 31/08/2021 Sở Y tế V/v điều chỉnh một số biện pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế, phòng khám tư nhân và cơ sở bán thuốc trên địa bàn tỉnh.
249/QĐ-SYT 05/03/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Phê duyệt Danh sách công chức cơ quan Sở Y tế có nghĩa vụ kê khai và công khai tài sản, thu nhập lần đầu
888/SYT-KHTC 13/05/2020 Sở Y tế V/v Công bố, công khai số liệu dự toán năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
1902/SYT-NVT 20/08/2021 Sở Y tế V/v thực hiện tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế, phòng khám tư nhân và cơ sở bán thuốc trên địa bàn tỉnh
400/SYT-KHTC 09/03/2020 Sở Y tế V/v Công bố, công khai số liệu dự toán năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
2104/QĐ-SYT 17/08/2021 Sở Y tế V/v Công bố, công khai số liệu quyết toán năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
10/QĐ-SYT 07/01/2021 Sở Y tế V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Sở Y tế năm 2021