Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
41/TB-SYT 19/07/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Kết quả họp xét đề nghị tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú" lần thứ 14 - năm 2023
02/TB-SYT 10/01/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v kết quả đánh giá phân loại công chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế và công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế năm 2021
58/KH-SYT 16/07/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Tổ chức Phong trào thi đua yêu nước Ngành Y tế Hậu Giang năm 2021
08/TB-SYT 14/01/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v kết quả đánh giá phân loại công chức, người lao động tại cơ quan Sở Y tế và công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế năm 2020
22/02/2021 Sở Y tế Danh sách đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2020 cho 05 cá nhân
22/02/2021 Sở Y tế Danh sách tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế năm 2020 cho 234 tập thể
18/2020/QĐ-UBND 29/06/2020 UBND tỉnh Hậu Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
2906/TB-SYT 25/12/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Thông báo V/v xét công nhận sáng kiến năm 2019
744/ SYT 15/05/2017 Sở Y tế Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2017
2042/QĐ-UBND 30/10/2017 UBND tỉnh Hậu Giang V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể đã tích cực trong tổ chức và phối hợp cấp cứu thành công các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
973/QĐ-UBND 01/06/2017 UBND tỉnh Hậu Giang V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 17 tập thể và 80 cá nhân thuộc Sở Y tế đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016