Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
19/01/2022 Sở Y tế
05/BC-SYT 13/01/2021 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2020 (điều chỉnh lần 1)
Tài liệu 24/11/2020 Tài liệu Tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Sở Y tế (Phần mềm QLVB mới của UBND tỉnh) _ Đợt 1 (Vai trò Văn thư)
Tài liệu 29/10/2020 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý người nhập cảnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Dự thảo 16/10/2020 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Tài liệu 10/07/2020 Bộ Y tế Tài liệu Hội nghị phổ biến quy định mới về đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập - Thông tư 14/2020/TT-BYT
Tài liệu 11/09/2020 Sở Y tế Tài liệu Họp trực tuyến với các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 ngày 12/9/2020
Dự thảo 13/07/2020 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
- 27/03/2020 Sở Y tế Báo cáo tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (đến ngày 06 giờ30 ngày 27/3/2020). Tài liệu phục vụ họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo Giấy mời số 1240/GM-VP.UBND ngày 26/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.
* 06/01/2020 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Y tế năm 2019 và triển khai Kế hoạch công tác Y tế năm 2020
Dự thảo 14/10/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
Tài liệu Hội nghị trực tuyến về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế 12/08/2019 Bộ Y tế Tài liệu Hội nghị trực tuyến về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế
* 29/07/2019 Thanh tra Chính phủ Tài liệu Tập huấn sử dụng phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo cho Ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 19/07/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
08/07/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu 15/01/2019 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế Tài liệu Hội nghị trực tuyến tăng cường xử lý phản ứng sau tiêm chủng
Tài liệu 12/01/2019 Bộ Y tế Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Y tế năm 2019
Tài liệu 10/01/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
Tài liệu 13/11/2018 Bộ Y tế Tài liệu hội nghị triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
Dự thảo 12/09/2018 Sở Y tế Hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018