Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
- 01/08/2022 Sở Y tế V/v Xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo định hướng phát triển mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
12/KH-SYT 03/03/2022 Sở Y tế V/v Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
133/KH-SYT 31/12/2021 Sở Y tế V/v Ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Y tế năm 2022
130/KH-SYT 28/12/2020 Sở Y tế V/v Ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2022
2730/QĐ-SYT 14/12/2021 Sở Y tế V/v giao chỉ tiêu kế hoạch ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2022
2900/QĐ-SYT 11/12/2020 Sở Y tế V/v giao chỉ tiêu kế hoạch ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2021
104/KH-SYT 21/10/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v tiêm vắc xin Pfizer phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn Tỉnh năm 2021
609/KH-BTP 08/03/2021 Bộ Tư pháp V/v phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
02/KH-SYT 14/01/2021 Sở Y tế Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế năm 2021
2141/KH-SYT 31/12/2020 Sở Y tế Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2021
2966/KH-SYT 31/12/2019 Sở Y tế Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2020
1504/KH-UBND 20/07/2020 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Hậu Giang
609/KH-SYT 24/03/2020 Sở Y tế Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính, công vụ và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Y tế năm 2020
2090/KH-SYT 09/09/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Kế hoạch Triển khai phần mềm quản lý Trạm y tế/PKĐKKV xã/phường/thị trấn
907/KH-SYT 12/04/2019 Sở Y tế V/v Duy trì và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Y tế
3547/QĐ-SYT 10/12/2018 Sở Y tế V/v giao chỉ tiêu kế hoạch ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2019
181/KH-SYT 23/01/2019 Sở Y tế Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính ngành y tế năm 2019
3729/KH-SYT 27/12/2018 Sở Y tế Kế hoạch Cải cách hành chính Ngành Y tế năm 2019
551/BCĐ-UBND 18/03/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2019”
227/KH-BYT 07/03/2019 Bộ Y tế Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2019