BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói thầu Vaccin 2022) TTYT TP. NGÃ BẢY

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy


BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói thầu VTYT-HC năm 2021)- TTYT TX Long Mỹ

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2021


BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói thầu mua VTYT) - BVĐK TP. NGÃ BẢY

Báo có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua đồ bảo hộ và khẩu trang y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy


BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói Hóa chất - VTYT)- BVĐK TP. NGÃ BẢY

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Mua hóa chất vật tư tiêu hao sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Ngã Bảy cơ sở 2 tại Trường Đại Học Cần Thơ - khu Hòa An) theo Công văn số 461/UBND-NCTH ngày 13 tháng 4 năm 2022
Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
100/BC-TTYT.TPNB 21/08/2023 Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thuốc cấp phát miễn phí phục vụ chiến dịch truyền thông dân số năm 2023 tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy
256/BC-TTYT.TXLM 16/08/2023 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2023
174/BC-TTYT.HVT 10/08/2023 Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vắc xin dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2023
77/BC-BVĐK 14/07/2023 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang năm 2023 Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang năm 2023
147/BC-TTYT.TXLM 25/05/2023 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất dùng cho máy xét nghiệm và hóa chất, vật tư y tế dùng cho máy lọc thận tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2023
37/-BVDK.NB 28/04/2023 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Mua phim X-Quang kỹ thuật số trong thời gian chờ kết quả thầu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy năm 2023
107/BC-KSBT 14/04/2023 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
30/BC-BVDK.NB 04/04/2023 bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua khí oxy y tế sử dụng tại bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
102/QĐ-SYT 15/03/2023 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
19/BC-TTYT 24/02/2023 Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy
14/BC-BVDK.NB 22/02/2023 Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: mua hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho lọc thận tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
08/QĐ-SYT 10/01/2023 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Về việc công nhận các nhà thầu trúng thầu gói thầu số 01: Gói thầu thuốc theo tên generic: danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia (nhóm 3, 4, 5) và danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
09/QĐ-SYT 10/01/2023 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Về việc công nhận các nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02: Gói thầu thuốc theo tên generic (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
1299/QĐ-SYT 30/12/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang công nhận nhà thầu trúng thầu gói thầu số 03: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
02/TB-SYT 05/01/2023 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
07/TB-SYT 13/01/2023 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Thông báo Về việc công nhận các nhà thầu trúng thầu gói thầu số 02: Gói thầu thuốc theo tên generic (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
06/TB-SYT 13/01/2023 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Thông báo về việc công nhận các nhà thầu trúng thầu gói thầu số 01: Gói thầu thuốc theo tên generic: danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia (nhóm 3, 4, 5) và danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
148/BC-TTYT.HVT 28/12/2022 Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy Báo cáo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu gói thầu vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm sử dụng tại TTYT huyện Vị Thủy năm 2022
1787/QĐ-UBND 26/10/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022-2023 (phần chưa lựa chọn được nhà thầu)
83/BC.BVĐK.NB 14/09/2022 Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : mua sắm khí Oxy y tế sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy