Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
05/KL-SYT 29/07/2021 Sở Y tế V/v Kết quả Thanh tra hành nghề y, dược, thực phẩm chức năng, giá thuốc và vật tư y tế đợt I năm 2021
04/KL-SYT 31/05/2021 Sở Y tế Về việc thực hiện các quy định về hoạt động tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021
2892/QĐ-SYT 09/12/2020 Sở Y tế QUYẾT ĐỊNH V/v thanh tra hành nghề y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giá thuốc & vật tư y tế đợt II trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, năm 2020
2385/SYT-TTra 16/10/2020 Thanh tra Sở Y tế Kết quả Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp năm 2020
2356/SYT-TTra 13/10/2020 Thanh tra Sở Y tế Kết quả thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy năm 2020
2355/SYT-TTra 13/10/2020 Thanh tra Sở Y tế Kết quả thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy năm 2020
1580/KL-SYT 09/07/2020 Kết quả Thanh tra Việc thực hiện các quy định về hoạt động tiêm chủng theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP và thông tư 34/2018/TT-BYT
566/KL-SYT 23/03/2020 Thanh tra Sở Y tế Kết quả Thanh tra hành nghề y, dược, thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, giá thuốc & vật tư y tế đợt I năm 2020