Thông báo mời Chào giá gói thầu cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh cho Cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

Thông báo mời Chào giá gói thầu cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh cho Cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu Giang


Thông báo mời chào giá các gói thầu cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, nước, điện lạnh; Giấy và cho thuê máy Photocopy sử dụng cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2022

Thông báo mời chào giá các gói thầu cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, nước, điện lạnh; Giấy và cho thuê máy Photocopy sử dụng cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2022


THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CÁC GÓI THẦU: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: Thiết bị tin học; Điện, Điện lạnh; và Cung cấp Giấy

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CÁC GÓI THẦU: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa thiết bị tin học; Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa thiết bị điện, điện lạnh; và Cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế sử dụng trong năm 2021