Báo cáo Về việc rà soát, truy vết các đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay theo phản hồi của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

Báo cáo Về việc rà soát, truy vết các đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay theo phản hồi của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19


Báo cáo nhanh Về việc rà soát đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 phản hồi

Báo cáo nhanh Về việc rà soát đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 phản hồi


Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (Tính đến 15 giờ ngày 07/8/2020)

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (Tính đến 15 giờ ngày 07/8/2020)


Báo cáo nhanh Trường hợp từ Đà Nẵng về thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Báo cáo nhanh Trường hợp từ Đà Nẵng về thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu GiangBáo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 13/4/2020)

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 13/4/2020)


Tổng hợp theo dõi cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ nước ngoài tính đến 9h00 ngày 13/04/2020

Tổng hợp theo dõi cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ nước ngoài tính đến 9h00 ngày 13/04/2020


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
317/BC-SYT 31/12/2021 Sở Y tế V/v tổng kết công tác năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022
282/BC-SYT 26/11/2021 Sở Y tế V/v đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2021
302/BC-SYT 16/12/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 11/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021
272/BC-SYT 15/11/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 11/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021
245/BC-SYT 18/10/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 10/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
222/BC-SYT 01/10/2021 Sở Y tế Báo cáo Ước thực hiện công tác y tế năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022
191/BC-SYT 16/09/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021
05/BC-SYT 13/01/2021 Sở Y tế V/v Tổng kết công tác năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021
164/BC-SYT 13/08/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 8/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021
147/BC-SYT 15/07/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 7/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021
109/BC-SYT 15/06/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
13/BC-BCĐ 09/06/2021 BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang Báo cáo về việc xác minh, hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 (Đối với F2 tại Chi nhánh Công ty TNHH may mặc Lai Vung Hậu Giang)
10/BC-BCĐ 24/05/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang Báo cáo nhanh về việc điều tra xác minh trường hợp đến khám bệnh tại Trung tâm Y khoa MEDIC Hòa Hảo Tp. Hồ Chí Minh
79/BC-SYT 15/05/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 05 năm 2021, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021
09/BC-BCĐ 07/05/2021 Sở Y tế Báo cáo nhanh trường hợp từ Bắc Giang về huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
60/BC-SYT 15/04/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 04 năm 2021, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2021
38/BC-SYT 16/03/2021 Sở Y tế Hoạt động y tế tháng 3 và quý I/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 và quý II/2021
20/BC-SYT 16/02/2021 Sở Y tế BÁO CÁO Tình hình đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (Báo cáo tổng hợp trước, trong và sau Tết từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2021 nhằm từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết)
273/BC-SYT 20/02/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 02 năm 2021, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2021
07/BC-SYT 15/01/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 01 năm 2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021