Báo cáo Về việc rà soát, truy vết các đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay theo phản hồi của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19

Báo cáo Về việc rà soát, truy vết các đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay theo phản hồi của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19


Báo cáo nhanh Về việc rà soát đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 phản hồi

Báo cáo nhanh Về việc rà soát đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 phản hồi


Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (Tính đến 15 giờ ngày 07/8/2020)

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (Tính đến 15 giờ ngày 07/8/2020)


Báo cáo nhanh Trường hợp từ Đà Nẵng về thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Báo cáo nhanh Trường hợp từ Đà Nẵng về thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu GiangBáo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 13/4/2020)

Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 13/4/2020)


Tổng hợp theo dõi cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ nước ngoài tính đến 9h00 ngày 13/04/2020

Tổng hợp theo dõi cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ nước ngoài tính đến 9h00 ngày 13/04/2020


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
*/BC-SYT 23/09/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2022
- 01/08/2022 Sở Y tế V/v Xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo định hướng phát triển mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
126/BC-SYT 15/08/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 8/2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022
109/BC-SYT 15/07/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 7/2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022
79/BC-SYT 16/06/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 6 và 6 tháng đầu 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022
58/BC-SYT 16/05/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 5/2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022
44/BC-SYT 13/04/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 4/2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022
26/BC-SYT 15/03/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 3/2022 và 3 tháng năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022 và quý II/2022
19/BC-SYT 07/03/2022 Sở Y tế Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
14/BC-SYT 16/02/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 02 năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022
04/BC-SYT 13/01/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 01 năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
13/BC-SYT 11/02/2022 Sở Y tế V/v Tình hình đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (Báo cáo tổng hợp trước và trong Tết từ ngày 31/01/2021 đến ngày 06/02/2022, nhằm ngày mùng 06 Tết)
317/BC-SYT 31/12/2021 Sở Y tế V/v tổng kết công tác năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022
282/BC-SYT 26/11/2021 Sở Y tế V/v đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2021
302/BC-SYT 16/12/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 11/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021
272/BC-SYT 15/11/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 11/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021
245/BC-SYT 18/10/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 10/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
222/BC-SYT 01/10/2021 Sở Y tế Báo cáo Ước thực hiện công tác y tế năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022
191/BC-SYT 16/09/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021
05/BC-SYT 13/01/2021 Sở Y tế V/v Tổng kết công tác năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021