Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ tham dự tuyển sinh theo nhu cầu xã hội tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường ĐH Trà Vinh năm 2021

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ tham dự tuyển sinh theo nhu cầu xã hội hệ chính quy và liên thông chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2021


Thông báo V/v Làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy và hệ liên thông chính quy đào tạo theo đặt hàng các địa phương

V/v Làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ Chính quy và Hệ Liên thông chính quy đào tạo theo đặt hàng các địa phương


Thông báo nhận giấy báo nhập học

Thông báo Các em trúng tuyển đặt hàng đào tạo theo nhu cầu xã hội của tỉnh Hậu Giang tại Trường Đại học y dược Cần Thơ liên hệ Sở Y tế nhận giấy báo nhập học vào ngày Thứ 2 (19/10/2020) (Riêng trường Đại học Trà vinh sẽ thông báo sau)


Thông báo V/v thu học phí trực tuyến của Trường ĐHYD Cần Thơ

V/v thu học phí trực tuyến của Trường ĐHYD Cần Thơ


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Danh sách 20/07/2021 Sở Y tế Thông báo Danh sách viên chức đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
333/ĐHVTT-TVTS 19/06/2021 Trường Đại học Võ Trường Toản V/v tuyển sinh ngành Y khoa (bác sĩ Y khoa), trình độ đai học năm 2021
180/ĐTBD-QLHC 08/06/2021 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ, Công chức Lao động - Xã hội V/v chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng"
179/ĐTBD-QLHC 08/06/2021 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ, Công chức Lao động - Xã hội V/v chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính"
1251/ĐHYDCT 23/06/2021 Trường ĐHYD Cần Thơ V/v khai giảng và dạy trực tuyến các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức y tế
1269/ĐHYDCT 24/06/2021 Trường ĐHYD Cần Thơ V/v khai giảng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên khoa 9 tháng vào tháng 8/2021
2123/TBTS-ĐHTV 08/06/2021 Trường Đại học Trà Vinh V/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe
1191/QĐ-ĐHYDCT 26/05/2021 Trường ĐHYD Cần Thơ Quyết định V/v buộc thôi học và xóa tên sinh viên
234/ĐHVTT-TVTS 08/06/2021 Trường đại học Võ Trường Toản V/v Thông báo tuyển sinh ngành Y khoa trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2021
208-346-644-673 14/04/2021 Viện Dinh Dưỡng và Trường ĐHYD Cần Thơ Thông báo chiêu sinh
375/ĐHYDCT 10/03/2021 Sở Y tế V/v Thanh toán kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm học 2020-2021 và kinh phí nợ các năm học trước
2136/KH-SYT 15/12/2020 Sở Y tế Kế hoạch Xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2020
2812/SYT-TCHC 10/12/2020 Sở Y tế Công văn V/v thông báo những trường hợp không được hưởng chính sách thu hút nhân lực niên khóa 2014 - 2016.
2118/TB-SYT 22/09/2020 Sở Y tế Thông báo Đăng ký tuyển sinh theo Đơn đặt hàng trình độ Đại học chuyên ngành Y tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Đại học Trà Vinh năm 2020
2272/QĐ-UBND 30/12/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
589/SNV 16/03/2020 Sở Nội vụ V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020
2382/TB-SYT 31/08/2018 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018 đối với chức danh nghề nghiệp Bác sĩ Y đa khoa, Bác sĩ YHDP, Bác sĩ Răng hàm mặt, Bác sĩ YHCT, Dược sĩ Đại học, Cử nhân Xét nghiệm
2122/TB-SYT 08/08/2018 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v đăng ký xét tuyển đào tạo Địa chỉ sử dụng hệ chính quy ngành Y tỉnh Hậu Giang năm 2018
342/TB-ĐHYDCT.ĐTSĐH 27/03/2018 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ V/v tuyển sinh sau đại học năm 2018
374/QĐ-UBND 19/03/2018 UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt Quy hoạch đào tạo trình độ sau đại học đối với cán bộ, công chức,viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018