Niêm yết Danh sách tiếp nhận hồ sơ xét đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021 (Hệ chính quy và Hệ liên thông)

V/v Niêm yết Danh sách tiếp nhận hồ sơ xét đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021 (Hệ chính quy và Hệ liên thông)


Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ tham dự tuyển sinh theo nhu cầu xã hội tại Trường ĐHYD Cần Thơ và Trường ĐH Trà Vinh năm 2021

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ tham dự tuyển sinh theo nhu cầu xã hội hệ chính quy và liên thông chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Trà Vinh năm 2021


Thông báo V/v Làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy và hệ liên thông chính quy đào tạo theo đặt hàng các địa phương

V/v Làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ Chính quy và Hệ Liên thông chính quy đào tạo theo đặt hàng các địa phương


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
3194/VP.UBND-NCTH 03/08/2022 Văn Phòng UBND tỉnh Hậu Giang V/v hướng dẫn và yêu cầu các trường hợp được Tỉnh xét cử đi tham gia đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng ngành Y về nhận nhiệm vụ công tác
646/QĐ-ĐHYDCT 30/03/2022 Trường ĐHYD Cần Thơ V/v buộc thôi học sinh viên
3218/SYT-TCHC 22/12/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v tiếp nhận đào tạo đại học, sau đại học của viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
346/QĐ-HĐTS 11/10/2021 Trường Đại học Trà Vinh Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy theo đặt hàng của UBND tỉnh Hậu Giang
3396/TB-ĐHTV 07/10/2021 Trường Đại học Trà Vinh Thông báo V/v làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy diện đào tạo theo đặt hàng của các địa phương
Mẫu 06/10/2021 Mẫu TỜ CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI TỈNH HẬU GIANG (Đối với diện đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021)
2078/SYT-TCHC 10/09/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Hủy đăng ký dự thi bác sĩ nội trú đối với 03 trường hợp năm 2021
1353/UBND-NCTH 19/07/2021 UBND tỉnh Hậu Giang V/v thống nhất cử sinh viên đi ôn tập và dự thi bác sĩ nội trú năm 2021
Danh sách 20/07/2021 Sở Y tế Thông báo Danh sách viên chức đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
333/ĐHVTT-TVTS 19/06/2021 Trường Đại học Võ Trường Toản V/v tuyển sinh ngành Y khoa (bác sĩ Y khoa), trình độ đai học năm 2021
180/ĐTBD-QLHC 08/06/2021 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ, Công chức Lao động - Xã hội V/v chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng"
179/ĐTBD-QLHC 08/06/2021 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ, Công chức Lao động - Xã hội V/v chiêu sinh lớp "Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính"
1251/ĐHYDCT 23/06/2021 Trường ĐHYD Cần Thơ V/v khai giảng và dạy trực tuyến các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức y tế
1269/ĐHYDCT 24/06/2021 Trường ĐHYD Cần Thơ V/v khai giảng các khóa đào tạo cấp chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên khoa 9 tháng vào tháng 8/2021
2123/TBTS-ĐHTV 08/06/2021 Trường Đại học Trà Vinh V/v tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành thuộc khối ngành sức khỏe
1191/QĐ-ĐHYDCT 26/05/2021 Trường ĐHYD Cần Thơ Quyết định V/v buộc thôi học và xóa tên sinh viên
234/ĐHVTT-TVTS 08/06/2021 Trường đại học Võ Trường Toản V/v Thông báo tuyển sinh ngành Y khoa trình độ đại học, hệ liên thông chính quy năm 2021
208-346-644-673 14/04/2021 Viện Dinh Dưỡng và Trường ĐHYD Cần Thơ Thông báo chiêu sinh
375/ĐHYDCT 10/03/2021 Sở Y tế V/v Thanh toán kinh phí đào tạo theo địa chỉ sử dụng năm học 2020-2021 và kinh phí nợ các năm học trước
2136/KH-SYT 15/12/2020 Sở Y tế Kế hoạch Xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2020