Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
08/BC-BVĐK 25/01/2021 Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế cho Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1994/QÐ-SYT 12/09/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v công nhận các nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1607/QÐ-UBND 27/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02: Gói thầu thuốc theo tên Generic thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1475/QÐ-UBND 19/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
772/QÐ-UBND 16/05/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
245/BC-SYT 18/10/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 10/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2021
222/BC-SYT 01/10/2021 Sở Y tế Báo cáo Ước thực hiện công tác y tế năm 2021 Kế hoạch hoạt động năm 2022
191/BC-SYT 16/09/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021
05/BC-SYT 13/01/2021 Sở Y tế V/v Tổng kết công tác năm 2020 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021
164/BC-SYT 13/08/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 8/2021 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2021
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
346/QĐ-HĐTS 11/10/2021 Trường Đại học Trà Vinh Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy theo đặt hàng của UBND tỉnh Hậu Giang
3396/TB-ĐHTV 07/10/2021 Trường Đại học Trà Vinh Thông báo V/v làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy diện đào tạo theo đặt hàng của các địa phương
Mẫu 06/10/2021 Mẫu TỜ CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI TỈNH HẬU GIANG (Đối với diện đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021)
2078/SYT-TCHC 10/09/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Hủy đăng ký dự thi bác sĩ nội trú đối với 03 trường hợp năm 2021
1353/UBND-NCTH 19/07/2021 UBND tỉnh Hậu Giang V/v thống nhất cử sinh viên đi ôn tập và dự thi bác sĩ nội trú năm 2021
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Mẫu 06/10/2021 Mẫu TỜ CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI TỈNH HẬU GIANG (Đối với diện đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021)
519/SYT-KHTC 22/03/2021 Sở Y tế V/v xin hỗ trợ đăng tin xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
422/SYT-TCHC 08/03/2021 Sở Y tế V/v đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
246/SYT-TCHC 06/02/2021 Sở Y tế V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 29/12/2020 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2021

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
4377/QĐ-BYT 11/09/2021 Bộ Y tế V/v Ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động
4042/QĐ-BYT 21/08/2021 Bộ Y tế V/v Ban hành Hướng dẫn tạm thời mô hình Trạm Y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19
4111/QĐ-BYT 26/08/2021 Bộ Y tế V/v ban hành tài liệu Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng
1992/SYT-NVY 31/08/2021 Sở Y tế V/v điều chỉnh một số biện pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế, phòng khám tư nhân và cơ sở bán thuốc trên địa bàn tỉnh.
249/QĐ-SYT 05/03/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v Phê duyệt Danh sách công chức cơ quan Sở Y tế có nghĩa vụ kê khai và công khai tài sản, thu nhập lần đầu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Bluezone

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Bluezone