Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
961/QĐ-UBND 18/05/2022 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022-2023
34/TB-SYT 21/05/2022 Sở Y tế tỉnh Hâu Giang Về việc công nhận các nhà thầu trúng thầu gói thầu: Mua thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại các đơn vị trực thuộc trong thời gian đợi kết quả đấu thầu giai đoạn 2022-2023
694/QĐ-SYT 17/05/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Về việc công nhận các nhà thầu trúng thầu Gói thầu: Mua thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại các đơn vị trực thuộc trong thời gian đợi kết quả đấu thầu giai đoạn 2022-2023
829/QĐ-UBND 26/04/2022 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh tại các đơn vị trực thuộc trong thời gian đợi kết quả đấu thầu giai đoạn 2022-2023
08/BC-BVĐK 25/01/2021 Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế cho Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
*/BC-SYT 23/09/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2022
- 01/08/2022 Sở Y tế V/v Xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo định hướng phát triển mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
126/BC-SYT 15/08/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 8/2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022
109/BC-SYT 15/07/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 7/2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022
79/BC-SYT 16/06/2022 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 6 và 6 tháng đầu 2022 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2022
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
3194/VP.UBND-NCTH 03/08/2022 Văn Phòng UBND tỉnh Hậu Giang V/v hướng dẫn và yêu cầu các trường hợp được Tỉnh xét cử đi tham gia đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng ngành Y về nhận nhiệm vụ công tác
646/QĐ-ĐHYDCT 30/03/2022 Trường ĐHYD Cần Thơ V/v buộc thôi học sinh viên
3218/SYT-TCHC 22/12/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v tiếp nhận đào tạo đại học, sau đại học của viên chức ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
346/QĐ-HĐTS 11/10/2021 Trường Đại học Trà Vinh Quyết định V/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy theo đặt hàng của UBND tỉnh Hậu Giang
3396/TB-ĐHTV 07/10/2021 Trường Đại học Trà Vinh Thông báo V/v làm thủ tục nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đại học Hệ chính quy diện đào tạo theo đặt hàng của các địa phương
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
49/CCDS 23/05/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v xin ý kiến đóng góp Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2730/SYT-TCHC 08/11/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v đăng tải và xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)
2630/SYT-KHTC 28/10/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v hỗ trợ đăng tin xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 – 2025
Mẫu 06/10/2021 Mẫu TỜ CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI TỈNH HẬU GIANG (Đối với diện đào tạo theo nhu cầu xã hội năm 2021)
519/SYT-KHTC 22/03/2021 Sở Y tế V/v xin hỗ trợ đăng tin xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”