Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
08/BC-BVĐK 25/01/2021 Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế cho Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy
1994/QÐ-SYT 12/09/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v công nhận các nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1607/QÐ-UBND 27/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 02: Gói thầu thuốc theo tên Generic thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
1475/QÐ-UBND 19/09/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020
772/QÐ-UBND 16/05/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 01: Gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương thuộc gói thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị có giường bệnh trực thuộc Sở Y tế năm 2019 - 2020

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Thông báo V/v công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: thiết bị tin học; thiết bị điện, điện lạnh và cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
13/BC-BCĐ 09/06/2021 BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang Báo cáo về việc xác minh, hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 (Đối với F2 tại Chi nhánh Công ty TNHH may mặc Lai Vung Hậu Giang)
10/BC-BCĐ 24/05/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang Báo cáo nhanh về việc điều tra xác minh trường hợp đến khám bệnh tại Trung tâm Y khoa MEDIC Hòa Hảo Tp. Hồ Chí Minh
79/BC-SYT 15/05/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 05 năm 2021, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 06 năm 2021
09/BC-BCĐ 07/05/2021 Sở Y tế Báo cáo nhanh trường hợp từ Bắc Giang về huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
60/BC-SYT 15/04/2021 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động y tế tháng 04 năm 2021, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 05 năm 2021
Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
519/SYT-KHTC 22/03/2021 Sở Y tế V/v xin hỗ trợ đăng tin xin ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện, dự thảo Báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/20218 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
422/SYT-TCHC 08/03/2021 Sở Y tế V/v đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phong tỏa, cách ly một địa phương cấp huyện để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
246/SYT-TCHC 06/02/2021 Sở Y tế V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 29/12/2020 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2021
Ứng dụng 20/11/2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam Đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc tải về, giải nén, cài đặt và sử dụng Phần mềm tài chính Công đoàn cơ sở để quản lý tài chính Công đoàn cơ sở.

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
18/KH-SYT 18/03/2021 Sở Y tế V/v Tổ chức Phong trào thi đua yêu nước Ngành Y tế Hậu Giang năm 2021
267/SYT-NVY 08/02/2021 Sở Y tế V/v thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ
5609/QĐ-BYT 31/12/2020 Bộ Y tế Ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập
14/QĐ-UBND 06/01/2021 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2139/KH-SYT 29/12/2020 Sở Y tế Kế hoạch Tổ chức Chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ hàng tháng trong năm 2021 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

Công văn khẩn V/v Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh

Công văn khẩn V/v Tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh