Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính từ 17h ngày 31/7/2022 đến 17h ngày 01/8/2022)
19:08 01/08/2022
Biểu đồ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1. Thông tin ca nhiễm COVID-19:

Từ 17 giờ 00 phút ngày 31/7/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 01/8/2022, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 02 ca mắc mới tại TP Vị Thanh.

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 08/7/2021) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 52.578 ca mắc (đã được Bộ Y tế công bố 17.561 ca); trong đó: 2.351 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh; 3.794 ca mắc là F1 đã được cách ly, 45.731 ca mắc cộng đồng và 702 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng.

2. Tình hình điều trị bệnh COVID-19:

- Tổng số ca được điều trị khỏi lũy kế: 52.259 ca.

- Tử vong tại tỉnh lũy kế: 311 ca (trong đó tử vong tại tỉnh: 310 ca, tử vong sau chuyển tuyến điều trị: 01 ca).

- Chuyển tuyến điều trị lũy kế: 02 ca (đã điều trị khỏi, được xuất viện trở về địa phương).

- Tổng số ca đang được cách ly điều trị: 06 ca, trong đó:

+ Tầng 1: 05 ca (điều trị tại nhà), chiếm tỷ lệ 83,33%;

+ Tầng 2: 00 ca, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Tầng 3: 01 ca, chiếm tỷ lệ 16,67%.

3. Tình hình tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19:

Tỉnh Hậu Giang, tiếp tục thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, trong đó:

- Tỷ lệ vắc xin: Toàn tỉnh đã tiêm 2.012.014 liều/2.089.254 liều được Bộ Y tế phân bổ, đạt tỷ lệ 96,3%.

- Đã cập nhật dữ liệu tiêm trên Cổng tiêm chủng quốc gia 1.961.753 liều/2.060.470 liều, đạt tỷ lệ 95,2%.

- Tỷ lệ tiêm chủng:

+ Tổng số trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi (Số đối tượng kế hoạch ban đầu 88.373 người). Tổng số được tiêm vắc xin 138.201 mũi tiêm, trong đó:

++ Tiêm mũi 1: 79.758 đối tượng, đạt 90,3% (79.758 người/88.373 người).

++ Tiêm mũi 2: 58.443 đối tượng, đạt 66,1% (58.443 người/88.373 người).

+ Tổng số trẻ em đủ 12 đến dưới 18 tuổi (Số đối tượng kế hoạch ban đầu 70.423 người). Tổng số được tiêm vắc xin 192.580 mũi tiêm, trong đó:

++ Tiêm mũi 1: 73.759 người, đạt tỷ lệ 104,7% (73.759 người/70.423 người), (Số mũi 1 tiêm trong tỉnh 70.420 đạt 100%, mũi 1 ngoài tỉnh lưu trú trên địa bàn 3.339 chiếm 4,7%).

++ Tiêm mũi 2 (đủ 2 mũi): 72.164 người, đạt tỷ lệ 102,5% (72.164 người/70.423 người), (Trong đó số mũi 2 tiêm trong tỉnh 70.420 đạt 100%, mũi 2 ngoài tỉnh lưu trú trên địa bàn 1.744 chiếm 2,5%).

++ Tiêm mũi nhắc 1 (mũi 3): 46.657 người, đạt tỷ lệ 66,3% (46.657 người/70.423 người).

+ Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên trong độ tuổi tiêm chủng (Số đối tượng kế hoạch ban đầu 536.163 người), Tổng số đối tượng > 18 tuổi đã được tiêm vắc xin 1.681.233 mũi tiêm, trong đó:

++ Tiêm mũi 1: 534.206 người, đạt tỷ lệ 99,6% (534.206 người/536.163 người).

++ Tiêm mũi 2 (đủ 2 mũi): 519.940 người, đạt tỷ lệ 97% (519.940 người/536.163 người).

++ Tiêm mũi bổ sung: 156.572 người, đạt tỷ lệ 29,2% (156.572 người/536.163 người), (Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng). Đối tượng người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho người 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng; Người trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) bằng vắc xin của hãng Sinopharm (Vero Cell) .

++ Tiêm mũi nhắc lại 1 (mũi 3): 370.646 người, đạt tỷ lệ 69,1% (370.646 người/536.163 người), (Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung). Số liệu được Bộ Y tế, Viện Pasteur Tp HCM điều chỉnh theo Công văn số 1700/SYT-NVY ngày 14/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc rà soát, điều chỉnh số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19.

++ Tiêm mũi nhắc lại 2 (mũi 4): 99.869 người, đạt tỷ lệ 26,9% (99.869 người/370.646 người đã tiêm mũi nhắc lại 1 (mũi 3)).

* Ghi chú: Tỉ lệ mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc 1 được tính trên dân số của các nhóm đối tượng; riêng mũi nhắc 2 được tính trên số người đã tiêm mũi nhắc lại 1 (mũi 3).

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang