Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (tính từ 17h ngày 18/9/2022 đến 17h ngày 19/9/2022)
16:16 19/09/2022
Biểu đồ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1. Thông tin ca nhiễm COVID-19:

Từ 17 giờ 00 phút ngày 18/9/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2022, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 07 ca mắc mới (huyện Phụng Hiệp: 01, TX Long Mỹ: 01, huyện Long Mỹ: 01, huyện Châu Thành: 01, huyện Vị Thủy: 01, TP Vị Thanh: 02).

Tính từ đầu đợt dịch (ngày 08/7/2021) đến nay tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 52.909 ca mắc (đã được Bộ Y tế công bố 17.887 ca); trong đó: 2.351 ca mắc là người về từ ngoài tỉnh; 3.794 ca mắc là F1 đã được cách ly, 46.062 ca mắc cộng đồng và 702 ca mắc trong khu vực phong tỏa do có ổ dịch cộng đồng.

2. Tình hình điều trị bệnh COVID-19:

- Tổng số ca được điều trị khỏi trong ngày: 13 ca, lũy kế: 52.531 ca.

- Tử vong tại tỉnh lũy kế: 311 ca (trong đó tử vong tại tỉnh: 310 ca, tử vong sau chuyển tuyến điều trị: 01 ca).

- Chuyển tuyến điều trị lũy kế: 02 ca (đã điều trị khỏi, được xuất viện trở về địa phương).

- Tổng số ca đang được cách ly điều trị: 65 ca, trong đó:

+ Tầng 1: 52 ca (điều trị tại nhà: 51, khu điều trị: 01), chiếm tỷ lệ 80% (hiện tại sức khỏe ổn định);

+ Tầng 2: 05 ca, chiếm tỷ lệ 7,7% (hiện tại sức khỏe ổn định);

+ Tầng 3: 08 ca, chiếm tỷ lệ 12,3% (trong đó: 05 ca viêm phổi nặng, 03 ca viêm phổi).

3. Tình hình tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19:

Tỉnh Hậu Giang, tiếp tục thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, trong đó:

- Tỷ lệ vắc xin: Toàn tỉnh đã tiêm 2.133.136 liều/2.089.254 liều được Bộ Y tế phân bổ, đạt tỷ lệ 102,1%.

- Đã cập nhật dữ liệu tiêm trên Cổng tiêm chủng quốc gia 2.082.702 liều/2.060.790 liều, đạt tỷ lệ 101,1%.

- Tỷ lệ tiêm chủng:

+ Tổng số trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi (Số đối tượng kế hoạch ban đầu 88.373 người). Tổng số được tiêm vắc xin 155.134 mũi tiêm, trong đó:

++ Tiêm mũi 1: 85.572 đối tượng, đạt 96,8% (85.572 người/88.373 người).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất: huyện Long Mỹ (108,6%), huyện Phụng Hiệp (99,2%), huyện Châu Thành A (97,1%), TP Ngã Bảy (96,8%).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất: huyện Vị Thủy (90,8%), TP Vị Thanh (92,2%), huyện Châu Thành (94,6%), TX Long Mỹ (96,2%).

++ Tiêm mũi 2: 69.562 đối tượng, đạt 78,7% (69.562 người/88.373 người).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất: TX Long Mỹ (88,2%), huyện Vị Thủy (86,9%), huyện Châu Thành A (83,4%), huyện Phụng Hiệp (81,1%).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất: TP Vị Thanh (65,3%), TP Ngã Bảy (69,5%), huyện Châu Thành (70,3%), huyện Long Mỹ (78,1%).

+ Tổng số trẻ em đủ 12 đến dưới 18 tuổi (Số đối tượng kế hoạch ban đầu 70.423 người). Tổng số được tiêm vắc xin 201.075 mũi tiêm, trong đó:

++ Tiêm mũi 1: 73.991 người, đạt tỷ lệ 105,1% (73.991 người/70.423 người), (Số mũi 1 tiêm trong tỉnh 70.420 đạt 100%, mũi 1 ngoài tỉnh lưu trú trên địa bàn 3.571 chiếm 5%).

++ Tiêm mũi 2 (đủ 2 mũi): 72.811 người, đạt tỷ lệ 103,4% (72.811 người/70.423 người), (Trong đó số mũi 2 tiêm trong tỉnh 70.420 đạt 100%, mũi 2 ngoài tỉnh lưu trú trên địa bàn 2.391 chiếm 3,4%).

++ Tiêm mũi nhắc 1 (mũi 3): 54.273 người, đạt tỷ lệ 77,1% (54.273 người/70.423 người).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất:  TX Long Mỹ (92,8%), huyện Vị Thủy (88,2%), huyện Châu Thành (81,2%), TP Vị Thanh (80,8%).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất:  huyện Long Mỹ (55%), TP Ngã Bảy (71,6%), huyện Châu Thành A (72,2%), huyện Phụng Hiệp (77,6%).

+ Tổng dân số từ 18 tuổi trở lên trong độ tuổi tiêm chủng (Số đối tượng kế hoạch ban đầu 536.163 người), Tổng số đối tượng > 18 tuổi đã được tiêm vắc xin 1.776.927 mũi tiêm, trong đó:

++ Tiêm mũi 1: 534.316 người, đạt tỷ lệ 99,7% (534.316 người/536.163 người).

++ Tiêm mũi 2 (đủ 2 mũi): 520.380 người, đạt tỷ lệ 97,1% (520.380 người/536.163 người).

++ Tiêm mũi bổ sung: 156.572 người, đạt tỷ lệ 29,2% (156.572 người/536.163 người), (Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng). Đối tượng người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho người 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng; Người trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản (2 mũi) bằng vắc xin của hãng Sinopharm (Vero Cell) .

++ Tiêm mũi nhắc lại 1 (mũi 3): 401.436 người, đạt tỷ lệ 74,9% (401.436 người/536.163 người), (Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung). Số liệu được Bộ Y tế, Viện Pasteur Tp HCM điều chỉnh theo Công văn số 1700/SYT-NVY ngày 14/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc rà soát, điều chỉnh số liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19.

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất:  TP Vị Thanh (88,5%), huyện Long Mỹ (88,6%), TX Long Mỹ (84,1%), huyện Châu Thành A (82,4%).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất:  huyện Phụng Hiệp (57,6%), TP Ngã Bảy (72,1%), huyện Vị Thủy (76,3%), huyện Châu Thành (77,3%).

++ Tiêm mũi nhắc lại 2 (mũi 4): 164.223 người, đạt tỷ lệ 62,2% (164.223 người/264.212 người thuộc nhóm đối tượng tiêm mũi 4).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất:  TP Vị Thanh (80%), huyện Châu Thành (71,7%), huyện Phụng Hiệp (67,3%), huyện Châu Thành A (63,3%).

+++ 04 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất:  TP Ngã Bảy (46,7%), huyện Long Mỹ (47,4%), TX Long Mỹ (50%), huyện Vị Thủy (60,4%).

* Ghi chú:

- Tỉ lệ mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại 1 (mũi 3) được tính trên dân số của các nhóm đối tượng;

- Riêng mũi nhắc lại 2 (mũi 4) được tính trên số người thuộc nhóm đối tượng tiêm mũi 4: gồm người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch thể vừa và nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp; người đã mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi nhắc 1 (mũi 3): trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19).

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang