Kết nạp Đoàn viên công đoàn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021
14:06 04/06/2021
Sáng 26/5/2021, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021. CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu đã tổ chức Lễ Kết nạp đoàn viên công đoàn mới cho 02 cán bộ mới tuyển dụng.

Tham dự buổi kết nạp có đồng chí Nguyễn Kim The, Phó Chủ tịch CĐCS Bệnh viện. Các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS và các đồng chí là tổ trưởng tổ công đoàn các khoa, phòng tại Bệnh viện.

Đồng chí Phạm Ngọc Hiếu, UVBCH CĐCS Bệnh viện đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên nhằm giúp đoàn viên mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Đại diện đoàn viên mới kết nạp, Anh Võ Hoàng Út phát biểu và xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn để góp phần xây dựng tổ chức CĐCS BVCK Tâm thần và Da liễu ngày càng phát triển vững mạnh./.

Kim The