CĐ Ngành Y tế chỉ đạo kiện toàn BCH Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022
14:06 25/06/2021
Chiều ngày 23/6/2021, Công đoàn Ngành Y tế chỉ đạo CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu kiện toàn lại Ban Chấp hành CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Tỷ mới đắc cử Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Tâm Thần và Da liễu

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế, đồng chí Nguyễn Hồng Nhặn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu và 19 đồng chí triệu tập là Tổ trưởng, tổ phó đại diện các Tổ công đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và bầu chức danh chủ tịch CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu. Hội nghị tín nhiệm bầu đồng chí Trương Tỷ, Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu, giữ chức Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu.

Kim Sang