Ảnh: Đoàn kiểm tra CĐCS Bệnh viện Sản Nhi
01:57 26/05/2021
Ngày 13-14/5/2021, Ủy ban kểm tra Công đoàn Ngành Y tế đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.
Ảnh: Đoàn kiểm tra CĐCS Bệnh viện Sản Nhi

Thành phần đoàn có Đ/c Nguyễn Thanh Thế, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Y tế, Trưởng đoàn; cùng các đồng chí Lý Kim Yến, Ủy viên UBKT, Trương Xuân Bình, Ủy viên UBKT Công đoàn Ngành.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đồng cấp Công đoàn Ngành Y tế về công tác tài chính, CĐCS Bệnh viện Sản Nhi và CĐCS Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang về quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 tháng đầu năm 2021.

Qua kiểm tra, giám sát đoàn đã được nghe đơn vị báo cáo tình hình chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính, tài sản công đoàn 6 đầu năm 2021. Đoàn kiểm tra cũng đưa ra dự thảo kết luận kiểm tra, những mặt ưu điểm, hạn chế và một số thiết sót cần bổ sung, khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm.

Tin, bài: Kim Sang