Đảng ủy Sở Y tế công bố quyết định thành lập Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
07:54 11/11/2020
Chiều ngày 21-10 vừa qua, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế cùng các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Lành, Giám đốc, các đồng chí phó giám đốc, trưởng, phó các khoa, phòng chức năng, chuyên môn cùng toàn thể đảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế trao quyết định cho các đồng chí nằm trong BCH Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế thông qua các quyết định giải thể chi bộ Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe; Thông qua Quyết định thành lập Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gồm có 7 đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lành giữ chức vụ Bí thư và ra quyết định thành lập 5 chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại buỗi lễ đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy Sở Y tế yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Sớm ổn định công tác tổ chức; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; kiểm tra, rà soát để xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho toàn thể đảng viên và quần chúng gắn với trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Lành, Bí thư Đảng ủy Trung tâm xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng ủy bộ phận và các chi bộ trực thuộc khi nhận nhiệm vụ mới với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đưa các chi bộ sớm ổn định về tổ chức, đi vào hoạt động có nề nếp, đúng quy định; xây dựng các đoàn thể và đơn vị vững mạnh và phát triển; chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Đảng bộ Sở Y tế, các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ Sở Y tế về công tác y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tin, ảnh: Phong Chức