Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
15:00 06/05/2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy vào ngày 05-5-2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm. (Ảnh: Hoàng Khang)

Dự Đại hội có bà Mã Thị Tươi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, cùng 119 đảng viên đại diện cho 234 đảng viên của Đảng bộ Sở tham dự.

Bà Mã Thị Tươi, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Khang)

Tại Đại hội, các đại biểu chính thức tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng. Đó là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, chương trình hành động của Đảng bộ Sở.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. (Ảnh: Hoàng Khang)

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên có 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ông Nguyễn Thanh Tùng đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng ủy phối hợp cùng Ban Giám đốc Sở và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt tất cả chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ; tỷ lệ tham gia học tập chính trị đối với đảng viên đạt 100%, đối với công chức, viên chức và người lao động ngoài Đảng đạt 98%, vượt 3% so với Nghị quyết; phát triển mới 64 đảng viên nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 234 đảng viên, vượt 180%; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên…

Các đại biểu chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Hoàng Khang)

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu 5 năm tới là tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, phát huy vai trò đoàn thể, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện hoàn thành, đạt và vượt 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Bích Thiện