Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025
09:39 25/03/2020
Vào lúc 07 giờ 30 phút Ngày 24/3/2020, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ, Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế đã long trọng tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt và hạ quyết tâm

Căn cứ Điều 24, Chương V Điều lệ Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 03/12/2019 của Huyện Ủy huyện Long Mỹ về việc chỉ đạo Đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Mỹ lần thứ XII, Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự Đại hội có đ/c Đặng Hoàng Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, đến dự để chỉ đạo Đại hội và đóng góp ý kiến về nhiệm kỳ qua và nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Đặng Hoàng Vũ, UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Trần Phong Nhã, đại điện Đoàn chủ tịch Đại hội tiếp thu những đóng góp ý kiến của đồng chí đã đánh giá sâu sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng, chỉ đạo cho Đảng bộ cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới, động viên, chỉ đạo vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của Đảng bộ. Thay mặt Đại hội, trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Hoàng Vũ sau Đại hội, Đảng bộ sẽ có kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí và quyết tâm thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Qua 02 ngày làm việc tích cực Đảng Bộ Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ đã bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí cụ thể như sau:

 1. Đ/c Huỳnh Định Cường, giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ
 2. Đ/c Đặng Hoàng Khôi, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng Bộ
 3. Đ/c Nguyễn văn Nhân, UV Thường vụ
 4. Đ/c Phạm Đình Chấn, UV BCH
 5. Đ/c Trần văn Thật, UV BCH
 6. Đ/c Nguyễn Thanh Tồng, UV BCH
 7. Đ/c Nguyễn Huy Phương, UV BCH
 8. Đ/c Nguyễn Nghĩa Hiệp, UV BCH
 9. Đ/c Nguyễn Hồng Nhu, UV BCH

* Đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên:

 1. Đ/c Huỳnh Đình Cường
 2. Đ/c Đặng Hoàng Khôi
 3. Đ/c Phạm Đình Chấn

4. Đ/c Nguyễn Văn Nhân, (Đại biểu dự khuyết)

 

Trần Văn Lào - Phòng KHNV Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ