THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN CƠ QUAN SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG
14:50 07/01/2022

 

ÔNG: NGUYỄN THANH TÙNG, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

- Điện thoại: 0913 817 357

- Email: tungnt.syt@haugiang.gov.vn


Các tin khác

  • Liên hệ