Liên hệ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
08:44 28/09/2017

SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

Trụ sở: Số 06, Đường Ngô Quyền, KV4, Phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3878929 - Fax: 0293.3878929 - Email: soyte@haugiang.gov.vn

 

I. BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Tùng

- SĐT: 0913 817 357

- Email: tungnt.syt@haugiang.gov.vn

  

2. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Giang

- SĐT: 0919 007 658

- Email: giangnt.syt@haugiang.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Ông Đỗ Phát Hưng

- SĐT: 0909 055 179

- Email: hungdp.syt@haugiang.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN SỞ Y TẾ

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính: Điện thoại 02933 878 929

Trưởng phòng: Ông Lê Văn Tạo

- Điện thoại: 0918 624 861

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Điện thoại: 0908 043 535

Phó Trưởng phòng: Bà Lý Kim Yến

- Điện thoại: 0902 650 157

 

2. Thanh tra Sở: Điện thoại 02933 878 969

Chánh Thanh tra: Ông Trương Văn Hạnh

- Điện thoại: 0908 659 827

Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Thanh Sang

- Điện thoại: 0918 802 872

 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Điện thoại 02933 580 174

Trưởng phòng: Ông Trần Trung Dũng

- Điện thoại: 0939 860 407

Phó trưởng phòng: Ông Huỳnh Thanh Giang

- Điện thoại: 0917 247 494

 

4. Phòng Nghiệp vụ Y - BHYT: Điện thoại 02933 878 959

Trưởng phòng: Ông Đỗ Thanh Diệp

- Điện thoại: 0939 093 905

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Son

- Điện thoại: 0917 744 007

 

5. Phòng Nghiệp vụ Dược: Điện thoại 02932 227 870

Trưởng phòng: Ông Bùi Hoàng Quân

- Điện thoại: 0918 431 309

Phó Trưởng phòng: Ông Đào Tấn Tài

- Điện thoại: 0913 619 425

 


Các tin khác

  • NGƯỜI PHÁT NGÔN