Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 24-09-2022 đến 02-10-2022 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 17-09-2022 đến 23-09-2022 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 10-09-2022 đến 17-09-2022 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 05-09-2022 đến 09-09-2022 (điều chỉnh lần 9)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 27-08-2022 đến 04-09-2022 (điều chỉnh lần 6)

LỊCH TRỰC TẠI CƠ QUAN SỞ Y TẾ CÁC NGÀY NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2022

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 20-08-2022 đến 27-08-2022 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 13-08-2022 đến 19-08-2022 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 06-08-2022 đến 12-08-2022 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 30-07-2022 đến 05-08-2022 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 23-07-2022 đến 29-07-2022 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 16-07-2022 đến 22-07-2022 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 09-07-2022 đến 16-07-2022 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 02-07-2022 đến 08-07-2022 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 25-06-2022 đến 01-07-2022 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 18-06-2022 đến 24-06-2022 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 11-06-2022 đến 18-06-2022 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 04-06-2022 đến 10-06-2022 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 28-05-2022 đến 04-06-2022 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 21-05-2022 đến 27-05-2022 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 14-05-2022 đến 20-05-2022 (điều chỉnh lần 5)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 07-05-2022 đến 13-05-2022 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 30-04-2022 đến 06-05-2022 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Nghỉ Lễ nhân dịp chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2022

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế - Từ ngày 23-04-2022 đến 29-04-2022 (điều chỉnh lần 6)