Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 21-6-2021 đến 25-6-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 14-6-2021 đến 19-6-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 07-6-2021 đến 12-6-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của BGĐ Sở Y tế_Từ ngày 31-5-2021 đến 05-6-2021 (điều chỉnh lần 9)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 24-5-2021 đến 28-5-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17-5-2021 đến 23-5-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 10-5-2021 đến 16-5-2021 (điều chỉnh lần 9)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 04-5-2021 đến 07-5-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 26-4-2021 đến 01-5-2021 (điều chỉnh lần 6)

Lịch trực Cơ quan Sở Y tế các ngày Nghỉ Lễ nhân dịp chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2021

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 19-04-2021 đến 25-04-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch trực Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2021 (ÂL)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 12-04-2021 đến 18-04-2021 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 05-04-2021 đến 11-04-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 29-03-2021 đến 04-04-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22-03-2021 đến 28-03-2021 (điều chỉnh lần 6)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 15-03-2021 đến 19-03-2021 (điều chỉnh lần 3)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 08-03-2021 đến 12-03-2021 (điều chỉnh lần 4)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01-03-2021 đến 07-03-2021 (điều chỉnh lần 7)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 22-02-2021 đến 26-02-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 17-02-2021 đến 19-02-2021 (điều chỉnh lần 2)

LỊCH THƯỜNG TRỰC CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 01-02-2021 đến 19-02-2021 (điều chỉnh lần 8)

Lịch trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của cơ quan Sở Y tế (điều chỉnh lần 1)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Y Tế _ Từ ngày 25-01-2021 đến 31-01-2021 (điều chỉnh lần 8)