Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
265/QĐ-SYT 17/01/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Huỳnh Định Cường)
218/QĐ-SYT 13/01/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Võ Phước Thiện)
594/QĐ-SYT 29/03/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Nguyễn Thanh Thế)
103/QĐ-SYT 26/02/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v điều động, bổ nhiệm viên chức (Trần Trung Dũng)
1330/QĐ-SYT 23/06/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Giang Xuân Thiện)

Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức tại TTYT thị xã Long Mỹ

Thực hiện theo quyết định 298/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ. Theo quyết định tổ chức bộ máy Trung tâm có 4 phòng chức năng, 19 khoa chuyên môn ( bao gồm Khoa dân số- Chăm sóc sức khỏe sinh sản), 9 trạm Y tế xã, phường. Sáng ngày 31/3/2021, TTYT thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định, bổ nhiệm chức vụ, điều động của các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã.