Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
399/QĐ-SYT 15/02/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Về việc kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Hậu Giang
265/QĐ-SYT 17/01/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Huỳnh Định Cường)
218/QĐ-SYT 13/01/2022 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Võ Phước Thiện)
594/QĐ-SYT 29/03/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Nguyễn Thanh Thế)
103/QĐ-SYT 26/02/2021 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v điều động, bổ nhiệm viên chức (Trần Trung Dũng)

Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức tại TTYT thị xã Long Mỹ

Thực hiện theo quyết định 298/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ. Theo quyết định tổ chức bộ máy Trung tâm có 4 phòng chức năng, 19 khoa chuyên môn ( bao gồm Khoa dân số- Chăm sóc sức khỏe sinh sản), 9 trạm Y tế xã, phường. Sáng ngày 31/3/2021, TTYT thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định, bổ nhiệm chức vụ, điều động của các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã.