Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
2381/QĐ-SYT 10/11/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Trần Phong Nhã)
2346/QĐ-SYT 02/11/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Đặng Hoàng Khôi)
2325/QĐ-SYT 30/10/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang V/v bổ nhiệm viên chức (Huỳnh Định Cường)
664/SYT-TCCB 30/03/2020 Sở Y tế V/v thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.
663/SYT-TCCB 30/03/2020 Sở Y tế V/v thỏa thuận điều động, bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang.

Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức tại TTYT thị xã Long Mỹ

Thực hiện theo quyết định 298/QĐ-UBND ngày 22/2/2021 Quyết định về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ. Theo quyết định tổ chức bộ máy Trung tâm có 4 phòng chức năng, 19 khoa chuyên môn ( bao gồm Khoa dân số- Chăm sóc sức khỏe sinh sản), 9 trạm Y tế xã, phường. Sáng ngày 31/3/2021, TTYT thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định, bổ nhiệm chức vụ, điều động của các khoa, phòng, Trạm Y tế các xã.