BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói thầu Vaccin 2022) TTYT TP. NGÃ BẢY

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vắc xin tiêm phòng dịch vụ sử dụng tại Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy


BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói thầu VTYT-HC năm 2021)- TTYT TX Long Mỹ

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ năm 2021


BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói thầu mua VTYT) - BVĐK TP. NGÃ BẢY

Báo có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua đồ bảo hộ và khẩu trang y tế sử dụng tại Bệnh viện đa khoa thành phố Ngã Bảy


BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Gói Hóa chất - VTYT)- BVĐK TP. NGÃ BẢY

Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Mua hóa chất vật tư tiêu hao sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy (Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 Ngã Bảy cơ sở 2 tại Trường Đại Học Cần Thơ - khu Hòa An) theo Công văn số 461/UBND-NCTH ngày 13 tháng 4 năm 2022