Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
04/TB-TTYT 09/04/2021 TTYT huyện Vị Thủy Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Vị Thủy
13/TB-TTYT 30/03/2021 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Châu Thành
155/TB-TTYT 25/08/2020 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Châu Thành A
47/TB-KSBT 09/09/2020 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
52/TBĐĐKTC 11/03/2019 Công ty TNHH BVĐK số 10 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Công ty TNHH BVĐK số 10
572/BVĐK 30/07/2018 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của BVĐK tỉnh Hậu Giang
251/TB-TTYT.H 11/05/2018 Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các TYT trên địa bàn huyện Long Mỹ
124/TTr-TTYT 27/04/2018 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp V/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại TYT, PKĐKKV trên địa bàn huyện Phụng Hiệp
01/TB-TYT 09/04/2018 Các TYT trên địa bàn TP Vị Thanh Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các TYT trên địa bàn TP Vị Thanh
21/TB-TYT 13/04/2018 Trạm Y tế Một Ngàn Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT thị trấn Một Ngàn
06/TYT 04/02/2018 Các TYT trên địa bàn huyện Châu Thành Thông báo Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của các TYT trên địa bàn huyện Châu Thành
01/TB-TYT 20/04/2017 Trạm Y tế xã Nhơn Nghĩa A Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT xã Nhơn Nghĩa A - huyện Châu Thành A
07/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT thị trấn Cái Tắc - huyện Châu Thành A
418/TB-TTYT.H 24/04/2017 TTYT huyện Long Mỹ Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Long Mỹ
25/TB-TTYT 04/04/2017 TTYT huyện Phụng Hiệp Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT huyện Phụng Hiệp
28/TB-BVVTT-KHTH 25/02/2017 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của BVĐH Võ Trường Toản
56/TB-PKDKKV 24/04/2017 PKĐKKV Xà Phiên Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của PKĐKKV Xà Phiên - huyện Long Mỹ
35/TB-YTDP 24/04/2017 Trung tâm Y tế Dự phòng Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TTYT Dự phòng tỉnh Hậu Giang
16/TB-TYT 26/04/2017 Trạm Y tế xã Lương Nghĩa Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT xã Lương Nghĩa - huyện Long Mỹ
01/TB-TYT 03/05/2017 Trạm Y tế xã Lương Tâm Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của TYT xã Lương Tâm - huyện Long Mỹ