Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
01/GSP 19/09/2022 Cơ sở tiêm ngừa dịch vụ Vị Thanh Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
02/TB-CSTNDV 29/08/2022 Cơ sở tiêm ngừa dịch vụ thị xã Long Mỹ Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
1004/TB-SN 06/09/2022 Bệnh viện Sản Nhi Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
02/TB-PKTA 25/08/2022 Công ty TNHH MTV PKĐK Tâm An Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
02/DVTCNSH 18/07/2022 Dịch vụ tiêm chủng Nam Sông Hậu Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin, nguyên liệu làm thuốc
225/TB-TTYT 20/04/2021 Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh
58/TB-BVVTT 01/10/2020 BVĐH Võ Trường Toản Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của BVĐH Võ Trường Toản
53/TB-TTYT 26/09/2022 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Châu Thành A
22/TB-TTYT 10/06/2020 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Châu Thành
37/TB-TTYT 22/09/2022 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Phụng Hiệp
28/TB-TTYT 22/09/2022 Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT TP Ngã Bảy
160/TB-TTYT 10/03/2020 Trung tâm Y tế huyện Vị Thuỷ Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Vị Thuỷ
184A/TB-BVĐKS10 15/10/2019 BVĐK Số 10 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của BVĐK Số 10
684/TB-TTYT 19/08/2019 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT thị xã Long Mỹ
38/TB-KSBT 08/09/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang