Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
225/TB-TTYT 20/04/2026 Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh
58/TB-BVVTT 01/10/2020 BVĐH Võ Trường Toản Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của BVĐH Võ Trường Toản
23/TB-TTYT 07/09/2019 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Châu Thành A
22/TB-TTYT 10/06/2020 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Châu Thành
51/TB-TTYT 10/03/2020 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Phụng Hiệp
247/TB-TTYT 09/03/2020 Trung tâm Y tế TP Ngã Bảy Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT TP Ngã Bảy
160/TB-TTYT 10/03/2020 Trung tâm Y tế huyện Vị Thuỷ Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT huyện Vị Thuỷ
184A/TB-BVĐKS10 15/10/2019 BVĐK Số 10 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của BVĐK Số 10
684/TB-TTYT 19/08/2019 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của TTYT thị xã Long Mỹ
38/TB-KSBT 08/09/2020 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang