Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
1387 12/06/2023 Nhà thuốc Long Châu 1387 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
1340 29/05/2023 Nhà thuốc Long Châu 1340 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
1084 17/02/2023 Nhà thuốc Long Châu 1084 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
953 07/11/2022 ĐĐKD Nhà thuốc Long Châu 953 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
10/06/2022 Hộ kinh doanh Thịnh Phát đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
734 23/05/2022 Công ty CPDP FPT Long Châu - Nhà thuốc Long Châu 734 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D của Nhà thuốc Long Châu 734
1150/VBCB/PMC 16/05/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
06/TAHG-2022 16/05/2022 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI THIỆNN ANH HG Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
1213/VBCB/PMC 25/03/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
1284/VBCB/PMC 25/03/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
1170/VBCB/PMC 25/03/2022 Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
1118/VBCB/PMC 25/03/2022 Công ty cổ phần Dược phẩm Pharmacity Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
01/ĐK-ĐPT-HG 13/04/2022 Công ty TNHH Đại Phát Thịnh-HG Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
TS03/2022 25/03/2022 Nhà thuốc Trung Sơn Long Mỹ Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
TS06/2022 25/03/2022 Nhà thuốc Trung Sơn Cái Tắc 2 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
TS04/2022 25/03/2022 Nhà thuốc Trung Sơn Cái Tắc Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
TS03/2022 25/03/2022 Nhà thuốc Trung Sơn Hậu Giang 7 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
TS05/2022 25/03/2022 Nhà thuốc Trung Sơn Ngã Bảy Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
604 01/04/2022 Công ty CPDP FPT Long Châu - Nhà thuốc Long Châu 604 Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
133/QĐ-ANH KHANG 15/02/2022 địa điểm kinh doanh chi nhánh CTCP bán lẻ An Khang tỉnh Hậu Giang - Nhà thuốc An Khang Hậu Giang số 1 địa điểm kinh doanh chi nhánh CTCP bán lẻ An Khang tỉnh Hậu Giang - Nhà thuốc An Khang Hậu Giang số 1