Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
33/BVCK 19/04/2021 Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da liễu
83/TTYT 06/06/2019 Phòng khám đa khoa Thiên Tâm Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của PKĐK Thiên Tâm
83/TTYT 26/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của TTYT huyện Phụng Hiệp
83/TTYT 26/04/2019 Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của TTYT thị xã Ngã Bảy
59/TTYT 26/04/2019 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của TTYT huyện Châu Thành A
62/BVVTT-KHTH 23/04/2019 Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản
86/BTCB 22/04/2019 Bệnh viện đa khoa số 10 Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của Bệnh viện đa khoa số 10
382/BTCB-TTYT 22/04/2019 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học của TTYT thị xã Long Mỹ
137/CB-TTYT 15/02/2017 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành Bản Công bố Cơ sở Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn An toàn sinh học TTYT huyện Châu Thành
290/TTYT 17/04/2017 Trung tâm Y tế TP Vị Thanh Bản công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn ATSH của TTYT TP Vị Thanh
05/BVCK-KCLS 18/04/2017 Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu Bản công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn ATSH của Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần và Da Liễu
417/TTYT.H 24/04/2017 Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ Bản công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn ATSH của TTYT huyện Long Mỹ
466/TTYT 05/05/2017 Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy Bản công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn ATSH của TTYT huyện Vị Thủy
* 19/06/2017 Phòng Xét nghiệm Khánh Quân Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học