Đường dây nóng
15:05 17/10/2017

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cung cấp thông tin đầu mối và số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch Covid-19 (nCoV) như sau:

  1. BsCK2 Trương Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, số điện thoại 0916.277.776, địa chỉ email: khanhtv.syt@haugiang.gov.vn
  2. BsCK1 Đỗ Thanh Diệp, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - BHYT, Sở Y tế, số điện thoại 0939.093.905, địa chỉ email: diepdt.syt@haugiang.gov.vn
  3. PGS. TS Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 0939.070.153, địa chỉ email: lanhnguyenttytdphg@gmail.com

 

Số điện thoại đường dây nóng của ngành Y tế:

 

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế Hậu Giang:

 

Số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:


Các tin khác