Ban chấp hành chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng”

(09:45 06/06/2023)

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của người Điều dưỡng đối với người bệnh, động viên Điều dưỡng yêu nghề, tự tôn nghề nghiệp, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Chiều ngày 12/5, Ban chấp hành chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế điều dưỡng”.