Thông tư Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
16:35 06/11/2019

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!