Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
36/2017/TT-BYT 11/09/2017 Bộ Y tế Bãi bỏ Thông tư số 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
38/2017/TT-BYT 17/10/2017 Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
39/2017/TT-BYT 18/10/2017 Bộ Y tế Thông tư gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
101/2017/QĐ-CP 01/09/2017 Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/2013/TT-BYT 11/01/2013 Bộ Y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
08/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định mức giá KCB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT
27/2017/TT-BYT 28/06/2017 Bộ Y tế Thông tư 27/TT-BYT Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
34/2017/TT-BYT 18/08/2017 Bộ Y tế Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
02/TT-BYT 15/03/2017 Bộ Y tế Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp
33/TT-BYT 01/08/2017 Bộ Y Tế Thông tư Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi.
37/2017/TT-BYT 25/09/2017 Bộ Y Tế Quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
35/TT-BYT 18/08/2017 Bộ Y Tế Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước
14/2016/TT-BYT 12/05/2016 Bộ Y Tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực Y tế