Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Bộ Tài chính Thông tư HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI
01/2019/TT-BYT 01/03/2019 Bộ Y tế Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
49/2018/TT-BYT 28/12/2018 Bộ Y tế Thông tư Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Chính Phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế
31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh
30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
12/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
485/NQ-UBTVQH14 08/02/2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6 năm 2017
03/CT-UBND 20/03/2018 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2020
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA
46/2013/TT-BYT 31/12/2013 Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
4/CT-TTg 19/01/2018 Thủ tướng Chính phủ CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
55/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật VSATLĐ thuộc lĩnh vực y tế
137/NQ-CP 31/12/2017 Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
52/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế Quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
127/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Chính phủ Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng