Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
03/2020/TT-BYT 22/01/2020 Bộ Y tế Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2018/TT-BYT ngày 4/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
37/2019/TT-BYT 30/12/2019 Bộ Y tế Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
01/202/TT-BYT 16/01/2020 Bộ Y tế Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
45/2019/TT-BCA 02/10/2019 Bộ Công an Thông tư Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
16/2019/NQ-HĐND 04/10/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
36/2018/TT-BYT 22/11/2018 Bộ Y tế Thông tư QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Bộ Tài chính Thông tư HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI
01/2019/TT-BYT 01/03/2019 Bộ Y tế Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
49/2018/TT-BYT 28/12/2018 Bộ Y tế Thông tư Hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Chính Phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ y tế
31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh
30/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
15/2018/TT-BYT 30/05/2018 Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
12/2018/TT-BYT 04/05/2018 Bộ Y tế Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
485/NQ-UBTVQH14 08/02/2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát việc ban hành nghị quyết và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết tháng 6 năm 2017
03/CT-UBND 20/03/2018 UBND tỉnh Hậu Giang Về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2020
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 Bộ Y tế QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
49/2017/TT-BYT 28/12/2017 Bộ Y tế QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA
46/2013/TT-BYT 31/12/2013 Bộ Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng