Mẫu báo cáo số liệu công tác y tế trong dịp nghỉ tết dương lịch 2019
14:33 27/12/2018

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC Y TẾ TRONG DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019
(từ ngày 29/12/2018 đến ngày 01/01/2019)

(Vui lòng tải về file bên dưới!)

 

Ghi chú: Lịch trực ATTT tại Sở Y Tế & trực Tết dương lịch 2019_Từ ngày 29-12-2018-đến-01-01-2019

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

TRỰC BẢO VỆ

Thứ bảy

Ngày 29/12/2018

Lý Kim Yến

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0919 434 968

-Nguyễn Văn Khương Em

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0968 791 386

Mail: nguyenvkhuong85@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

ĐT: 0931 074 341

Chủ nhật

Ngày 30/12/2018

- Lê Văn Tạo

Trưởng Phòng TCCB

Điện thoại: 0915 314 949

- Nguyễn Điền Anh

Chuyên viên Phòng TCCB

Điện thoại: 0947 327 457

Mail: dienanh86@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

ĐT: 0938 383 051

Thứ hai

Ngày 31/12/2018

- Huỳnh Thanh Giang

Phó trưởng Phòng KHTC

Điện thoại: 0917 247 494

- Nguyễn Hoàng Tân

Chuyên viên Phòng KHTC

Điện thoại: 0969 551 115

Mail: tansytkhtc@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

ĐT: 0938 383 051

Thứ ba

Ngày 01/01/2019

- Nguyễn Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0919 007 658

- Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0908 043 535

Mail: minhnguyetcnv2682@gmail.com

- Nguyễn Quốc Dình

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0979 198 885

- Phạm Hồng Thoại

Lái xe

ĐT: 0938 383 051

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

ĐT: 0931 074 341


Các tin khác

  • Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 của Ngành Y tế.
  • Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2020
  • Dự thảo Ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về:cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
  • V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô tại cơ quan Sở Y tế
  • Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
  • V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cơ chế vay và trả nợ vay Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
  • Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  • Dự thảo BÁO CÁO Sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của ngành Y tế, năm 2016-2018
  • Kế hoạch tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019
  • Mẫu báo cáo số liệu công tác Y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019