Mẫu báo cáo số liệu công tác y tế trong dịp nghỉ tết dương lịch 2019
14:33 27/12/2018

MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU CÔNG TÁC Y TẾ TRONG DỊP NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019
(từ ngày 29/12/2018 đến ngày 01/01/2019)

(Vui lòng tải về file bên dưới!)

 

Ghi chú: Lịch trực ATTT tại Sở Y Tế & trực Tết dương lịch 2019_Từ ngày 29-12-2018-đến-01-01-2019

THỜI GIAN

TRỰC LÃNH ĐẠO

TRỰC HÀNH CHÍNH

TRỰC BẢO VỆ

Thứ bảy

Ngày 29/12/2018

Lý Kim Yến

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0919 434 968

-Nguyễn Văn Khương Em

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0968 791 386

Mail: nguyenvkhuong85@gmail.com

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

ĐT: 0931 074 341

Chủ nhật

Ngày 30/12/2018

- Lê Văn Tạo

Trưởng Phòng TCCB

Điện thoại: 0915 314 949

- Nguyễn Điền Anh

Chuyên viên Phòng TCCB

Điện thoại: 0947 327 457

Mail: dienanh86@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

ĐT: 0938 383 051

Thứ hai

Ngày 31/12/2018

- Huỳnh Thanh Giang

Phó trưởng Phòng KHTC

Điện thoại: 0917 247 494

- Nguyễn Hoàng Tân

Chuyên viên Phòng KHTC

Điện thoại: 0969 551 115

Mail: tansytkhtc@gmail.com

- Phạm Hồng Thoại

Bảo vệ

ĐT: 0938 383 051

Thứ ba

Ngày 01/01/2019

- Nguyễn Thanh Giang

Phó Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0919 007 658

- Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0908 043 535

Mail: minhnguyetcnv2682@gmail.com

- Nguyễn Quốc Dình

Chuyên viên Văn phòng

Điện thoại: 0979 198 885

- Phạm Hồng Thoại

Lái xe

ĐT: 0938 383 051

- Lê Trọng Nghĩa

Bảo vệ

ĐT: 0931 074 341