Thông báo V/v cập nhật mẫu thể thức văn bản trình ký BGĐ theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Thông báo V/v cập nhật mẫu thể thức văn bản trình ký BGĐ theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ


V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Dự thảo 04/05/2018 UBND tỉnh Hậu Giang Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hậu Giang năm 2018
Dự thảo 03/05/2018 Bộ Y tế Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với chất được sử dụng để bổ sung Vitamin A vào thực phẩm
Dự thảo 27/04/2018 BCĐ Công tác DS-KHHGĐ Dự thảo KH Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2018
Mẫu báo cáo trực Lễ 30/4 năm 2018 01/01/0001 Sở Y tế Mẫu báo cáo trực Lễ 30/4 năm 2018
Tài liệu 01/01/0001 Sở Y tế Tài liệu họp lấy ý kiến đóng góp đánh giá tác động chính sách dân số
Dự thảo 19/03/2018 Ban Chỉ đạo 138 Dự thảo KH phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2020
Dự thảo 08/03/2018 UBND tỉnh Hậu Giang Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
338/SYT 07/03/2018 Sở Y tế V/v đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 02/03/2018 UBND tỉnh Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Dự thảo 22/01/2018 Sở Y tế Ban hành Quy chế mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan Sở Y tế
Dự thảo 27/11/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Dự thảo Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Hậu Giang năm 2018
Dự thảo 01/01/0001 Bộ Y tế Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý sự cố y khoa trong các cơ sở khám, chữa bệnh
Dự thảo 01/01/0001 Sở Y tế Danh sách Tài khoản Hệ thống Voffice
Dự thảo 08/11/2017 Bộ Y tế Dự thảo Thông tư quy định đơn thuốc và kê đơn thuốc
Dự thảo 10/11/2017 Sở Y tế Bộ chỉ số Cải cách hành chính
Dự thảo 24/10/2017 Sở Y tế Bảng dự thảo chỉ tiêu kế hoạch hoạt động 2018
Dự thảo 13/10/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Dự thảo KẾ HOẠCH Thực hiện các đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018