V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh “Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
Dự thảo 21/10/2020 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế tổ chức và hoạt động của Đơn vị mua thuốc tập trung tỉnh Hậu Giang.
Mẫu 01/01/0001 Đề cương báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 03/09/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Dự thảo Quyết định V/v ban hành Quy trình phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV
Dự thảo 06/01/2020 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020 của Ngành Y tế.
Dự thảo 24/12/2019 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2020
Dự thảo 06/09/2019 Sở Y tế Dự thảo Ban hành Quy chế Phối hợp thực hiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính về:cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề dược; cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 14/10/2019 Sở Y tế V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô tại cơ quan Sở Y tế
Dự thảo 14/10/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
1875/SYT-KHTC 16/08/2019 Phòng KHTC Sở Y tế V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cơ chế vay và trả nợ vay Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 19/07/2019 Sở Y tế Tài liệu Hội nghị Sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Dự thảo 16/04/2019 Sở Y tế Dự thảo BÁO CÁO Sơ kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của ngành Y tế, năm 2016-2018
Dự thảo 05/03/2019 Sở Y tế Kế hoạch tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang năm 2019
Mẩu báo cáo Tết 23/01/2019 Sở Y tế Mẫu báo cáo số liệu công tác Y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Tài liệu 10/01/2019 Sở Y tế Tài liệu Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
Dự thảo 27/12/2018 Sở Y tế Dự thảo QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan sở y tế năm 2019
Dự thảo 20/12/2018 Văn phòng Sở Y tế Mẫu báo cáo số liệu công tác y tế trong dịp nghỉ tết dương lịch 2019
Dự thảo 14/09/2018 Sở Y tế Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho CNVC - LĐ các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018
Dự thảo 14/09/2018 Sở Y tế Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018
Dự thảo 31/08/2018 Sở Y tế Dự thảo BÁO CÁO Đánh giá tác động của chính sách Đề án “Chính sách dân số - Điều chỉnh mức sinh vùng, đối tượng phù hợp và Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025, đến năm 2030”
Dự thảo 01/01/0001 Văn phòng Sở Y tế File Mẫu báo cáo trực Lễ Quốc Khánh 02/9/2018