Khẩn - Công văn V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
20:32 29/01/2019
V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!

Đính kèm Group các văn bản chỉ đao Tết của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xem chi tiết các file đính kèm, vui lòng tải các file theo địa chỉ sau: