V/v đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
23:17 28/01/2019

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!

Đính kèm Group các văn bản chỉ đao Tết của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Xem chi tiết các file đính kèm, vui lòng tải các file theo địa chỉ sau: