Công văn 3759/SYT-NVY ngày 28/12/2018 V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ sau mổ lấy thai tại BVĐK tỉnh Hậu Giang
11:07 08/01/2019
V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ sau mổ lấy thai tại BVĐK tỉnh Hậu Giang

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!

 

Sở Y tế