Sở Y tế Hậu Giang cung cấp đầu mối và số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch nCoV

Thực hiện Công văn số 87/DP-VP ngày 04/02/2020 của Cục Y tế Dự phòng Sở Y tế Hậu Giang cung cấp đầu mối và số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch nCoV.


Thông báo V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật

Thông báo V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật


Khẩn - Công văn V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019


Công văn 3759/SYT-NVY ngày 28/12/2018 V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ sau mổ lấy thai tại BVĐK tỉnh Hậu Giang

V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ sau mổ lấy thai tại BVĐK tỉnh Hậu GiangKế hoạch kiểm tra công tác QLNN về Dược và Mỹ phẩm năm 2018

Đính kèm Bảng điểm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2018


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
4757/QĐ-BYT 23/10/2017 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành khung xây dựng Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hàng năm
1867/QĐ-SYT 09/12/2016 Sở Y tế Giao chỉ tiêu Kế hoạch ngành y tế tỉnh Hậu Giang năm 2017
3577/BYT-KCB 23/06/2017 Bộ Y tế Tự đánh giá và công khai chất lượng phòng Xét nghiệm
9772/BYT-KCB 14/12/2015 Bộ Y tế Thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm
316/QĐ-TTg 27/02/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025
2429/QĐ-BYT 12/06/2017 Bộ Y tế Ban hành tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
3148/QĐ-BYT 07/07/2017 Bộ Y tế Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm
1779/SYT 20/10/2017 Sở Y tế V/v triển khai Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 28/3/2016.
Dự thảo 20/10/2017 Sở Y tế Bảng dự thảo chỉ tiêu kế hoạch hoạt động ngành y tế năm 2018
68/KH-SYT 08/09/2017 Sở Y tế KẾ HOẠCH Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III ngành Y tế năm 2017
22/2017/QĐ-UBND 02/08/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
3725/QĐ-BYT 16/08/2017 Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại cơ sở KCB
3319/QĐ-BYT 19/07/2017 Bộ Y tế Quyết định 3319/QĐ-BYT v/v ban hành tài liệu chuyên môn HD chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2