Phương án Cách ly y tế vùng và giám sát dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới của tỉnh Hậu Giang

Phương án Cách ly y tế vùng và giám sát dịch bệnh CoVid-19 trong tình hình mới của tỉnh Hậu Giang


Thông báo V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

V/v Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2020


Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020


Phương án cách ly y tế vùng có dịch SARS-CoV-2 (CoVid-19) tỉnh Hậu Giang

Phương án cách ly y tế vùng có dịch SARS-CoV-2 (CoVid-19) tỉnh Hậu Giang


Sở Y tế Hậu Giang cung cấp đầu mối và số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch nCoV

Thực hiện Công văn số 87/DP-VP ngày 04/02/2020 của Cục Y tế Dự phòng Sở Y tế Hậu Giang cung cấp đầu mối và số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch nCoV.


Thông báo V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật

Thông báo V/v tạm ngưng trực đảm bảo ANTT vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật


Khẩn - Công văn V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

V/v đảm bảo công tác Y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019


Công văn 3759/SYT-NVY ngày 28/12/2018 V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ sau mổ lấy thai tại BVĐK tỉnh Hậu Giang

V/v báo cáo trường hợp tử vong sản phụ sau mổ lấy thai tại BVĐK tỉnh Hậu GiangKế hoạch kiểm tra công tác QLNN về Dược và Mỹ phẩm năm 2018

Đính kèm Bảng điểm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2018


Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
400/SYT-KHTC 09/04/2020 Sở Y tế Quyết định V/v công bố, công khai số liệu dự toán năm 2020 của ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
670/SYT-VP 30/03/2020 BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh V/v tăng cường các biện pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 510/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang.
637/SYT-VP 28/03/2020 BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh V/v thực hiện Chỉ thị số 510/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về công tác văn thư
527/SYT-VP 18/03/2020 Sở Y tế V/v tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19.
542/SYT-VP 19/03/2020 Sỏ Y tế V/v tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng khai báo y tế toàn dân - NCOVI.
963/QĐ-BYT 18/03/2020 Bộ Y tế Về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”
879/QĐ-BYT 12/03/2020 Bộ Y tế Về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”
878/QĐ-BYT 12/03/2020 Bộ Y tế Về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”
94/TB-VPCP 13/03/2020 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ sáu của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại
904/QĐ-BYT 16/03/2020 Bộ Y tế V/v ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”
113/KH-UBND 20/01/2020 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) tỉnh Hậu Giang
1659/SYT-NVY 19/07/2019 Sở Y tế V/v triển khai Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh.
941/QĐ-BYT 22/05/2019 Bộ Y tế V/v ban hành mẫu bệnh án YHCT sử dụng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh YHCT
744/BYT-BH 18/02/2019 Bộ Y tế Công văn 744/BYT-BH ngày 18/02/2019 V/v Phản hôi ý kiến về Công văn 4996/BHXH-CSYT và Công văn số 5219/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam
194/SYT-VP 23/01/2019 Sở Y tế V/v đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
7482/QĐ-BYT 18/12/2018 Bộ Y tế V/v ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẩu thuật
7435/QĐ-BYT 14/12/2018 Bộ Y tế Quyết định Ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương vê quy trình ký thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 39/2018/TT-BYT
31/2018/TT-BYT 30/10/2018 Bộ Y tế Thông tư Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho người bệnh
2397/SYT-VP 04/09/2018 Sở Y tế V/v triển khai thực hiện các thủ tục hành chính Dịch vụ công mức độ thực hiện 3;4