V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể đã tích cực trong tổ chức và phối hợp cấp cứu thành công các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị xã Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang
19:54 13/12/2017