Tài liệu Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
17:56 10/01/2019

Tải tài liệu Hội nghị Tổng kết vui lòng nhấn vào đường link bên dưới!

https://www.dropbox.com/s/zphd66k4xnj52aa/Tai%20lieu%20HN%20tong%20ket%20cong%20tac%20Y%20te%202018.rar?dl=0