Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
2090/KH-SYT 09/09/2019 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Kế hoạch Triển khai phần mềm quản lý Trạm y tế/PKĐKKV xã/phường/thị trấn
907/KH-SYT 12/04/2019 Sở Y tế V/v Duy trì và chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Y tế
3547/QĐ-SYT 10/12/2018 Sở Y tế V/v giao chỉ tiêu kế hoạch ngành Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2019
181/KH-SYT 23/01/2019 Sở Y tế Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính ngành y tế năm 2019
3729/KH-SYT 27/12/2018 Sở Y tế Kế hoạch Cải cách hành chính Ngành Y tế năm 2019
551/BCĐ-UBND 18/03/2019 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2019”
227/KH-BYT 07/03/2019 Bộ Y tế Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2019
210/KH-BCĐTƯATTP 04/03/2019 Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019
181/KH-BYT 25/02/2019 Bộ Y tế Kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Bộ Y tế năm 2019
63/KH-BYT 24/01/2019 Bộ Y tế Kế hoạch Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam
3696/KH-SYT 25/12/2018 Sở Y tế Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2019
90/KH-SYT 18/12/2017 Sở Y tế Kê hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế năm 2018
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
193/QĐ-UBND 29/01/2016 UBND tỉnh Hậu Giang Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2016 - 2020
2979/QĐ-SYT 08/12/2017 Sở Y tế Giao chỉ tiêu kế hoạch ngành y tế Hậu Giang năm 2018
463/QĐ-UBND 23/03/2017 UBND tỉnh Hậu Giang V/v công bố Danh mục TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1686/QĐ-SYT 05/10/2016 Sở Y tế Về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
12/KH-SYT 15/02/2017 Sở Y tế Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế năm 2017
43/KH-UBND 13/04/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017-2020
112/KH-UBND 15/09/2017 UBND tỉnh Hậu Giang Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2025