V/v Thông báo mời thầu: Gói thầu số 02 - Gói thầu thuốc theo tên Generic; Gói thầu số 04 -Gói thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu; Gói thầu số 05 - Gói thầu vị thuốc cổ truyền.
15:41 28/11/2019

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!