THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CÁC GÓI THẦU: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa: Thiết bị tin học; Điện, Điện lạnh; và Cung cấp Giấy
19:10 05/01/2021
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CÁC GÓI THẦU: Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa thiết bị tin học; Cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa thiết bị điện, điện lạnh; và Cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế sử dụng trong năm 2021
Cơ quan Sở Y tế

THÔNG BÁO

V/v Chào giá các gói thầu cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021:

1. Gói thầu cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa thiết bị tin học, công nghệ thông tin;

2. Gói thầu cung cấp hàng hóa, vật tư sửa chữa thiết bị điện, điện lạnh;

3. Gói thầu cung cấp Giấy cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021.

 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp các gói thầu trên cho Cơ quan Sở Y tế trong năm 2021. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang xin mời tất cả các nhà thầu quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tới tham gia chào giá gói thầu nêu trên. Báo giá xin gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế tỉnh Hậu Giang (Địa chỉ: số 06 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3878 929. Fax: 0293.3878929).

Lưu ý:

Gói 1: Bìa thư ghi rõ Tên đơn vị + Báo giá CNTT SYT năm 2021. Gửi trước 11 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021, (Sau thời gian này, Sở Y tế không tiếp nhận). Báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021, tại Phòng họp Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Gói 2: Bìa thư ghi rõ Tên đơn vị + Báo giá ĐIỆN, ĐIỆN LẠNH SYT năm 2021. Gửi trước 11 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021, (Sau thời gian này, Sở Y tế không tiếp nhận). Báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021, tại Phòng họp Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Gói 3: Bìa thư ghi rõ Tên đơn vị + Báo giá GIẤY SYT năm 2021. Gửi trước 11 giờ 00 phút, ngày 11/01/2021, (Sau thời gian này, Sở Y tế không tiếp nhận). Báo giá sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11/01/2021, tại Phòng họp Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang kính mời Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế, Phòng Tổ chức – Hành chính Sở Y tế, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Y tế và đại diện các đơn vị tham gia chào giá gói thầu nêu trên đến tham dự buổi tiếp nhận và xét giá lựa chọn nhà thầu vào thời gian và địa điểm mở Báo giá nêu trên./.

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!


Các tin khác