Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 15 giờ ngày 25/3/2020
09:23 26/03/2020
Báo cáo nhanh Tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 15 giờ ngày 25/3/2020

Xem nội dung chi tiết vui lòng tải về file bên dưới!


Các tin khác

  • Báo cáo Về việc rà soát, truy vết các đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay theo phản hồi của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19
  • Báo cáo nhanh Về việc rà soát đối tượng F1 ở bệnh viện và trên các chuyến bay do Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 phản hồi
  • Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (Tính đến 15 giờ ngày 07/8/2020)
  • Báo cáo nhanh Trường hợp từ Đà Nẵng về thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
  • Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc về Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
  • Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
  • Báo cáo nhanh Trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không qua Trạm Kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
  • Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang (từ ngày 06/4/2020 đến ngày 13/4/2020)
  • Tổng hợp theo dõi cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ nước ngoài tính đến 9h00 ngày 13/04/2020
  • Tổng hợp theo dõi cách ly 14 ngày đối với người nước ngoài và người Việt Nam trở về từ nước ngoài tính đến 15h00 ngày 10/04/2020