Số văn bản Ngày ký Cơ quan ban hành Trích yếu Tải về
2625/BC-SYT 18/07/2019 Sở Y tế Báo cáo hoạt động y tế tháng 7/2019 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019
12/BC-SYT 14/12/2018 Sở Y tế V/v đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin tại cơ quan Sở Y tế tỉnh Hậu Giang năm 2018
Báo cáo 12/12/2018 Phòng Nghiệp vụ Dược Báo cáo kết quả trúng thầu năm 2018
2625/BC-SYT 20/09/2018 Sở Y tế Báo cáo hoạt động y tế tháng 9 và 9 tháng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
* 10/07/2018 Sở Y tế Báo cáo hoạt động Y tế tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
11/BC-SYT 21/02/2018 Sở Y tế BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 02 NĂM 2018 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM THÁNG 03 NĂM 2018
06/BC-SYT 18/01/2018 Sở Y tế BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 01 NĂM 2018 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM THÁNG 02 NĂM 2018
09/BC-SYT 02/02/2018 Sở Y tế Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018
BC ICD 10 12 tháng/ 2017 31/12/2017 Sở Y tế Báo cáo tình hình tử vong tại cộng đồng 12 tháng năm 2017
160/BC-SYT 20/12/2017 Sở Y tế HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018
148/BC-SYT 01/12/2017 Sở Y tế BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2017 VÀ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018
135/BC-SYT 16/11/2017 Sở Y tế Báo cáo Hoạt động Y tế tháng 11, phương hướng tháng 12 năm 2017
4822/QĐ-BYT 12/11/2015 Bộ Y tế Về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y dược cổ truyền và cách ghi chép
119/BC-SYT 19/10/2017 Sở Y tế BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG Y TẾ THÁNG 10 NĂM 2017 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017